Výstava

Ján Chudík

Narodil sa počas vojny v r. 1944 vo Vysokých Tatrách – Horný Smokovec. Aj keď v Tatrách prežil iba ranné detstvo, láska k ním mu ostala v krvi. V Tatrách bol často – ako turista, poľovník a aj nosič pri výskume lavín.
Maliarske začiatky boli jednoduché – rád kreslil a keďže v časoch jeho mladosti ešte nefungovali žiadne maliarske školenia, musel sa naučiť všetkému sám. Pozorovaním, čítaním o maliaroch, skúšaním rôznych techník a najmä „čítaním“ obrazov – analýzou ich kompozície, farebného spektra,  zvolenej harmónie farieb a rukopisu. Postupoval od kresieb ceruzkou, hrudkou, cez vodové a temperové farby, až po suché pastely a oleje. A osvojil si tiež pár grafických techník.
Tematika jeho maľovania súvisela najmä s jeho ďalším koníčkom – poľovníctvom. V tejto oblasti sa zdokonalil natoľko, že na počiatku 70-tych rokov bol externým ilustrátorom v časopise Poľovníctvo a rybárstvo. Vďaka tomuto časopisu sa dostal aj k vystavovaniu svojich prác. Bolo to na výstave „Poľovníctvo v umení“ v roku 1974. Po roku 1975 sa tematika Tatier stále viac objavuje v jeho prácach. Najmä olejoch. Aj keď stále maľoval primárne „pre seba“ bol záujem o vystavenie jeho obrazov. Významnou bola samostatná výstava v Poľnohospodárskom múzeu v Nitre, potom v r. 1983 v Trnave. Ďalej to bola účasť kolekciou 8 obrazov na kolektívnej výstave neprofesionálnych výtvarníkov v Prahe. V Bratislave v roku 1985 to bola spoločná výstava jeho malieb s dreveným šperkom a sochami Petra Hlaváčka a tiež účasť na kolektívnej výstave neprofesionálnych výtvarníkov Bratislavy v tom istom roku. V roku 1990 veľmi úspešne (ak sa úspech meria počtom predaných diel) vystavoval pod názvom „Obrázky zo Slovenska“ vo Viedni v UNO CITY. Je to sídlo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, UNIDO a niekoľkých ďalších agentúr OSN. „Farebné Tatry“ bol názov ďalšej samostatnej výstavy v Starom Smokovci v r. 1992.
Jeho obrazy sú u súkromných vlastníkov na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, Rusku, Británii, Nemecku a USA.
Po roku 1995 maľoval len sporadicky lebo výrazná záťaž v manažérskych pozíciách nedávala dosť priestoru na toto hobby.
Až odchod do penzie mu vytvoril časový priestor na návrat k starej láske.

Kto je Ján Chudík profesionálne? Krátky profil je nasledovný:

Je to veterán v projektovom manažmente, ktorému sa začal venovať v OSN. Konkrétne v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni v roku 1985, kde pôsobil takmer 10 rokov. Pokračoval v USA firmách I-Net vo Viedni, Digital Equipment a Compaq v Bratislave, kde ako člen top manažmentu zodpovedal za dodávku veľkých projektov a riadil tím Systémovej integrácie. V riadiacej práci pokračoval ako riaditeľ firmy Columbex Interantional. Potom si založil vlastnú konzultačnú firmu Mofir, spol. s r.o., ktorá sa orientovala na manažment projektov, reštrukturalizáciu a change manažment firiem. Viac ako 5 rokov prednášal predmet Projektový manažment na City University of Seatle, pobočka Bratislava. Venoval sa tiež školeniam pre profesionálov v projektovom manažmente, strategickom manažmente a manažmente zmien.
Svoju profesionálnu kariéru začínal vo vede – v Ústave technickej kybernetiky SAV. Venoval sa architektúre počítačov a umelej inteligencii, v ktorej aj získal hodnosť kandidáta vied. Bol jeden z tvorcov prvého riadiaceho počítača na Slovensku – RPP-16. Popri vedeckej práci postupoval aj v manažérskych pozíciách až po úroveň zástupcu riaditeľa Ústavu technickej kybernetiky pre vedu a vedúci medzinárodného laboratória pre umelú inteligenciu.
Je absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval aj na vedeckých a univerzitných pracoviskách v zahraničí – Institut problem upravljenia v Moskve, ZSSR, College University of Swansea vo Veľkej Británii a krátko aj na univerzitách v Edinburgu, Manchestri a iných.