Podujatie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.
Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo v rámci tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva workshop FIAT LUX / BUĎ SVETLO (Minulosť vzdeláva), ktoré sa bude konať dňa 17. septembra 2020 v exteriéri múzea na Ul. Školskej č 4. Podujatie bude realizované pre základné školy v hodinových intervaloch v čase 09.00 – 15.00 hod. a pre širokú verejnosť v čase 16.00 – 18.00 hod. pri dodržaní nariadených protiepidemických a protipožiarnych opatrení. 
Workshop je venovaný historickým zdrojom osvetlenia jaskýň a historickým spôsobom zapaľovania ohňa. Účastníci si budú mať možnosť vlastnoručne vyskúšať vykresanie ohňa pomocou kresadla,  kremeňa a práchna získaného z drevokaznej huby – práchnovca kopytovitého.  Súčasťou budú praktické ukážky základných spôsobov osvetľovania jaskýň na Slovensku v minulosti od lúčov, faklí, kahanov a karbidových lámp až po nástup elektrického osvetlenia.