Vyhodnotenie súťaže

Milí súťažiaci, po vyhodnotení online súťaže Tajomstvá mikrosveta prinášame očakávané výsledky. Pri ich vyhodnotení sme súťažiacich rozdelili do troch vekových kategórií (drobci, študáci a dospeláci), 5 najlepších v každej z nich získava vecné ceny. Aby neboli ukrátení aj tí ostatní, ktorým sa niektoré naše tajomstvá nepodarilo odhaliť, v každej kategórii sme zo všetkých súťažiacich vyžrebovali 1, ktorý získava voľnú vstupenku do nášho múzea. Jednotlivých víťazov budeme kontaktovať elektronicky.

Vecné ceny získavajú:

Paľo Klein

Eva Neupaverová

Ján Kollár

Soňa Matejková

Ľubica Mareková

Klára Bukovinská

Vanesa Zuskinová

Dominika Hatiarová

Nikola Petruchová

Matúš Neštepný

Kristína Kyzeková

Sabínka Kresáňová

Rebeka Stopková

Martin Bačík

Soňa Vasiľová

 

Voľnú vstupenku získavajú:

Nikoletta Konečná

Michaela Žáková

Linda Španková

 

Oceneným gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

s pozdravom tím SMOPaJ :)

 

Správne odpovede