Svetový deň Zeme

22. apríl je významným dňom pre našu Zem, pretože práve v tento deň si pripomíname Svetový deň Zeme.

Viete ako vznikol?

V roku 1969 v USA environmentálny aktivista John McConnell vyzýval na vznik medzinárodného dňa Zeme. Kampaň vznikla ako reakcia na znečisťovanie a ničenie životného prostredia. Hlavným cieľom kampane bolo zvýšenie energetickej účinnosti, potreby recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto kampaň mala veľký ohlas medzi študentmi a preto 22. apríla 1970 bola prvá oslava tohto dňa. O rok neskôr v roku 1971 začala sláviť tento sviatok aj OSN. Skutočne „svetovým“ sa stal až v roku 1990, kedy sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta – pripojilo sa 140 štátov, viac ako 200 miliónov ľudí, vrátane vtedajšej ČSFR.

Čo sme pre Vás pripravili?

Naše múzeum si taktiež každoročne  pripomína tento významný deň. Preto sme sa tento rok zapojili do spoločného projektu s ďalšími múzeami zo Slovenska (Tribečské múzeum, Lesnícke a drevárske múzeumm, Východoslovenské múzeum a Vihorlatské múzeum) pod organizačným vedením Mgr. Daniely Hrončovej pod názvom „Uzemni nudu, osláv deň Zeme“ (https://www.ewobox.sk/udalost/den-zeme). Pripravili sme pre Vás zaujímavú prezentáciu a kvíz so zameraním na klímu a klimatické zmeny, pri ktorých sa môžete poučiť, ale aj zabaviť a vyskúšať si svoje vedomosti z tejto oblasti.

 

"Klíma ma vníma" - prezentácia KlímaKvíz

 

 

Okrem toho Vám ponúkame aj niekoľko ďalších typov na rôzne aktivity, ktorými môžete osláviť tento deň:

https://www.earthday.org/earth-day-2021/

51 spôsobov ako obnoviť našu Zem:

https://www.earthday.org/earth-day-tips/

Ak máte záujem zaregistrujte sa a zapojte sa do veľkého globálneho čistenia:

https://cleanup.earthday.org/

Deň Zeme na živo:

https://www.earthday.org/earth-day-live-webinars/