Výstava

Vysoké Tatry – majestátne slovenské veľhory a zároveň aj najmenšie veľhory na svete, sú vzácnym prírodným klenotom a výsledkom stoviek miliónov rokov trvajúceho súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Tatry boli striedavo vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom morí, v ktorých sa usadzovali sedimenty a zvyšky odumretých organizmov. Geológovia, ktorí Tatry vedecky skúmali  prinášajú fotodokumentáciu z terénnych výskumov. Geofotografia, motivovaná vedeckým skúmaním, sa tak často prekrýva s dokumentaristickým alebo až umeleckým štýlom. Jazykom prístupným širokej verejnosti približujú históriu vzniku, horninové zloženie, činnosť človeka, ako aj súčasné ohrozenie tohto unikátneho prírodného klenotu.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pre Vás pripravilo výstavu pod názvom TRITRI – Tatry očami geológov, ktorej hlavnými autormi sú Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú môžete navštíviť v priestoroch múzea na Ul. Školskej č. 4 od 28. apríla  do 30.júna 2021.

Príďte spoznávať unikátne nálezy stôp dinosaurov z Tichej doliny z obdobia pred cca 200 miliónmi rokov, lebky medveďov jaskynných nájdené v Medvedej jaskyni v Západných Tatrách, zubov fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte morským dnom, kosti pravekých zvierat, ktoré sa túlali v dobe ľadovej pod Tatrami, či zlato vo forme zlatiniek, objavených v oblasti pod Kriváňom.