Európsky deň minerálov

Pri príležitosti Európskeho dňa minerálov by sme vám chceli hrdo predstaviť nové vzácne prírastky minerálov v našom zbierkovom fonde múzea.
Jedná sa o kryogénne kalcity, ktoré sme získali počas niekoľkoročného paleoklimatického výskumu jaskýň na Slovensku. Ide o tvarovo rozmanité kryštálové agregáty kalcitu, ktoré vznikli v dobách ľadových posledného glaciálneho maxima niekedy približne pred 25 000 rokmi vymŕzaním vody v zóne permafrostu. Majú úžasne tvary, aj keď sú maličké, sú nádherné. Naše múzeum sa môže hrdiť najucelenejšou zbierkou týchto záhadných kryštálov na svete.