Výstava

Milí návštevníci, pozývame Vás do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Ul. Školská 4 na výstavu živých húb a mykologickú poradňu, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. septembra 2021 v čase od 14.00 do 18.00 h a 25. septembra 2021 v čase od 11.00 – 18.00 h s pos­ledným vstupom počas obidvoch dni o 17.30 h
Predstavíme Vám huby, ktoré sú známe ale aj tie menej známe alebo dokonca pre mnohých z nás úplne neznáme. Dozviete sa o výskyte a vlastnostiach prezentovaných živých exponátov, o ich praktickom využití, vlastnými rukami budete môcť pocítiť ich štruktúru, spoznať ich vôňu, porovnať jednotlivé druhy podľa ich vzhľadu a zisťovať vzájomné odlišnosti za asistencie odborníkov – mykológov.
V rámci mykologickej poradne taktiež poradíme pri identifikácii húb, ktoré si môžete priniesť so sebou.