Stretnutie prírodovedcov

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši realizovalo v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku – Prírodovednou komisiou, Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a Štátnou ochranou prírody SR – Správou NP Slovenský raj XVI. ročník medzinárodnej konferencie Stretnutie prírodovedcov. Toto odborné podujatie bolo zamerané na vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy. Konalo sa v NP Slovenský raj v dňoch 21. – 23. júna 2021 za účasti 45 účastníkov zo 14 organizácií zo Slovenskej a Českej republiky.   

Hlavnou témou konferencie bola akvizičná politika múzeí a činnosť komisií pre tvorbu zbierok. Počas prvého konferenčného dňa (21. júna 2021) odznelo 14 príspevkov, z ktorých 2 príspevky boli zamerané na prezentáciu chráneného územia NP Slovenský raj, 5 príspevkov bolo prezentovaných v bloku Akvizičná politika múzeí a činnosť komisií pre tvorbu zbierok, 3 príspevky predstavili výsledky výskumnej činnosti s dôrazom na nové akvizície a 3 príspevky priblížili výstavnú činnosť múzeí  a environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu so zameraním na spoluprácu a využívanie zbierok. Vo večerných hodinách zástupcovia  spoločnosti VirNat, spol. s r. o. prezentovali možnosti využitia 3D vizualizácií malých biologických objektov v múzejníckej praxi. Z príspevkov bude zostavený zborník z konferencie, ktorý bude distribuovaný v elektronickej podobe. Počas prvého dňa sa tiež konalo zasadnutie Prírodovednej komisie ZMS, počas ktorej sa pokračovalo v diskusii k hlavnej téme tohtoročného stretnutia.  

Dňa 22. júna 2021 boli pre účastníkov pripravené 2 varianty terénnej exkurzie v sprievode pracovníkov Správy NP Slovenský raj: NCH Ferrata HZS Kyseľ a náučný chodník Smižianska Maša – Čingov. Vo večerných hodinách bol premietnutý dokumentárny film o Slovenskom raji.

Počas tretieho dňa konferencie (23. júna 2021) bola pre účastníkov pripravená prehliadka historickej expozície a dočasných výstav Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku, prehliadka expozície klávesových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely a expozície nábytku v kaštieli v Markušovciach.

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.