Výstava v záhrade múzea

Príroda našimi očami – výtvarné práce na tému biodiverzity krajiny
Zoznámte sa so svetom okolo nás tak, ako ho vidia oči našich autorov.

Ponúkame pohľad detí a mládeže s mentálnym znevýhodnením na prírodu a svet okolo nás. Ich vnímanie prostredia, v ktorom žijeme, je určite jedinečné, tak ako je jedinečné aj jeho stvárnenie, či už kresbou, maľbou, grafikou, kolážou i trojrozmernými prácami. Všetky sú tvorené s veľkým citom pre prírodu a jej rozmanitosť a to spôsobom, ktorý jednoznačne vypovedá o úplne prirodzenej a bezprostrednej spätosti týchto detí s prírodou a jej krásami. Skúsme ich vnímať nielen očami, ale aj srdcom.
Ďakujeme všetkým autorom, ktorý sa na výstave zúčastnili a umožnili nám tak predstaviť takmer 180 výtvarných prác vrátane trojrozmerných prác, ktoré nám zaslali žiaci 13 špeciálnych škôl z celého Slovenska.
Všetky práce budú vystavené v exteriéri Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš od 10. decembra 2021.

Tešíme sa na Vás.