Týždeň múzeí a galérií 2022

Týždeň múzeí a galérií v Liptovskom Mikuláši

Inštitúcie:        Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Galéria Kolomana Sokola

Liptovské múzeum – Múzeum Čierny orol

Múzeum Janka Kráľa

       Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií ponúka každý rok príležitosť prezentovať kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín a poukázať na význam jeho záchrany. Tento rok sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022. V Liptovskom Mikuláši však bude trvať počas celého týždňa od 14. do 20. mája 2022, kedy budú mať návštevníci možnosť navštíviť výstavy a expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa, Galériu Kolomana Sokola, expozíciu Liptovského múzea v Čiernom orli a Múzeum Janka Kráľa.

       Zvýhodnenú spoločnú vstupenku do týchto inštitúcií bude možné zakúpiť len počas Noci múzeí a galérií, v sobotu 14. mája 2022, kedy bude v múzeách a galériách pripravený program v podobe edukačných a tvorivých aktivít pre deti aj dospelých.

       Spoločné vstupné na osobu je 6 €, deti do 12 rokov majú vstup voľný. Po zaplatení vstupného v jednej inštitúcii je v ostatných vstup zdarma po predložení uhradenej vstupenky. V snahe priblížiť obyvateľom mesta a ostatným návštevníkom tieto inštitúcie a dopriať im dostatok času na ich prehliadku, bude spoločná vstupenka platná do piatka 20. mája 2022 (v rámci bežných  otváracích hodín každej inštitúcie).

       Podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom objaviť dedičstvo našich predkov tak bude v Liptovskom Mikuláši trvať tohto roku nielen jednu noc, ale celý týždeň.

 

Počas noci múzeí a galérií 14. mája 2022 sa na Vás tešíme so zaujímavým programom v čase:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (18:00 – 22:00 hod.)

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa (16:00 – 20:00 hod.)

Galéria Kolomana Sokola (16:00 – 20:00 hod.)

Liptovské múzeum – Múzeum Čierny orol (17:00 – 21:00)

Múzeum Janka Kráľa (18:00 – 22:00)