VOPaZ múzeum

Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. Viac ako 500 záhrad nachádzajúcich sa v 23 európskych krajinách otvára svoje brány od piatka 3.júna do nedele 5. júna 2022, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.

V tomto roku bola zvolená celoeurópska téma Parky a záhrady čelia klimatickej zmene. Parky a záhrady plnia nenahraditeľnú funkciu v čase klimatických zmien a zároveň sú aj samé týmito zmenami vo veľkej miere dotknuté.

V roku 2022 sa do podujatia prihlásilo 101 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou.

Hlavným organizátorom podujatia je od roku 2007 Národný Trust n. o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podujatie sa realizuje v rámci projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR Natália Milanová, minister životného prostredia SR Ján Budaj a primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.

 Aj my otvárame brány našej záhrady a pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad. V piatok 3. júna sa na podujatie môžu prihlásiť školské skupiny v čase od 9:00 do 15:00 hod. Širokú verejnosť radi privítame v sobotu 4. júna a v nedeľu 5. júna v čase od 11:00 do 17:00 hod.

A čo sme pre Vás pripravili? Môžete sa zúčastniť lektorovanej prehliadky múzea, počas ktorej sa dozviete o histórii našej záhrady a budovy, o význame a environmentálnej funkcii vegetácie v urbárnom prostredí a význame zelene pre zmierňovanie dopadov globálnej klimatickej zmeny, aké sú zásady starostlivosti, ošetrovania a údržby našej záhrady, spoznáte biotopy európskeho významu a ich charakteristické druhy, rastlinstvo a živočíšstvo záhrad a tiež horniny Slovenska. Na svoje si prídu aj deti pri rôznych aktivitách – hravou formou môžu spoznávať rastliny a živočíchy našich záhrad.

Deti do 4 rokov majú vstup na podujatie zdarma, ostatní 1 €.

Počas soboty a nedele 4. a 5. júna 2022 si zároveň môžete pozrieť naše expozície za symbolické vstupné 1 €, deti do 4 rokov zdarma.

Kontakt: Mgr. Alena Lenková, alena.lenkova@smopaj.sk, 044 5477235

Tešíme sa na Vás.