DOD Archívu OPaJ

Dňa 9. júna oslavuje celý svet Medzinárodný deň archívov, ktorého cieľom je pripomenúť verejnosti význam archívov, archívnych záznamov a potrebu ich ochrany.
K tejto iniciatíve sa pripájame aj my. Širokej verejnosti ponúkame návštevu Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorý sa nachádza v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. 1. mája 38.
Dňa 20. júna 2022 v čase od 9:00 do 15:00 h sme pripravili bohatý program, ktorý záujemcov určite presvedčí o tom, že ARCHÍV, TO NIE JE LEN OBYČAJNÝ SKLAD PAPIERA.
Návštevníci si môžu pozrieť náš archívny depot, vyskúšať si písanie na klasickom písacom stroji, vyhotoviť mapu jaskyne, poskladať puzzle z kópií archívnych dokumentov alebo aj súťažiť v skladaní archívnych škatúľ. A na všetkých čaká malé prekvapenie.
Program je pripravený aj pre školské skupiny na objednávku.
Tešíme sa na Vás.