Výstava

Výstava Jaskyniarky je venovaná účinkovaniu žien v slovenskom jaskyniarstve. V historicky orientovanej časti prezentuje prehľad ženských osobností, ktoré sa v minulosti rôznym spôsobom dotýkali jaskýň a jaskyniarskych tém, prípadne aj priamo spolupôsobili pri formovaní slovenského jaskyniarstva. V časti zameranej na súčasnosť, sa venuje osobným profilom aktívnych dobrovoľných jaskyniarok a pokusu o reflexiu ich vlastného vnútorného nazerania na jaskyne a jaskyniarstvo. Ide o sondu do vnútorných motivácií, pocitov a hodnotenia vlastnej jaskyniarskej činnosti. Aj keď v slovenských jaskyniach pôsobí podstatne menej žien ako mužov, predsa len v prípade jaskyniarstva nejde čisto o doménu drsných mužov a ženy nájdeme aj v tejto oblasti ľudských aktivít.