Speleopodujatie

100 rokov objavovania Važeckej jaskyne (1922 – 2022)

Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou. Nachádza sa v doline Bieleho Váhu na severnom okraji Nízkych Tatier v pohorí Kozie chrbty, vo výške 784 m n. m.

 Jaskyňu objavil študent Ondrej Húska v roku 1922 a o šesť rokov ju provizórne sprístupnili.

Pri príležitosti významného výročia objavenia Važeckej jaskyne pripravili hlavní organizátori ŠOP SR a ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň spolu s ďalšími partnermi slávnostný program, na ktorom sa podieľa aj naše múzeum.

Dňa 12. júla je naplánovaný Výlet do Važeckého krasu v rámci Jaskyniarskeho leta, ktorý je určený pre deti ale aj ich rodičov.

Dňa 14. júla Vás radi privítame v Dome Jana Hálu vo Važci na 100. speleopodujatí, na ktorom sa dozviete o histórii a súčasnosti výskumov vo Važeckom krase. Speleopodujatie pokračuje vernisážou našej výstavy 100 rokov Važeckej jaskyne, ktorá prezentuje obdobie objavovania jaskyne, nadšenie prvých objaviteľov z krásy a bohatstva podzemia, ich úsilie o sprístupnenie jaskyne verejnosti i jej vyhlásenie za chránený prírodný výtvor. Výstavu významne dopĺňajú jedinečné dobové fotografie, listiny a korešpondencia a tiež výber z diela akademického maliara Františka Havránka, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o sprístupnenie a propagáciu Važeckej jaskyne.

Nasledujúci deň patrí oficiálnej časti programu, súčasťou ktorého bude prehliadkou jaskyne s audiovizuálnou inštaláciou Jiřího Suchánka.

Slávnostné podujatie sa bude konať s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

 

Partneri podujatia:

 

Štátna ochrana prírody SR

Správa slovenských jaskýň

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenská speleologická spoločnosť

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Obec Važec

o.z. mixer