Speleopodujatie

Medzi pozoruhodné postavy speleológie v Nízkych Tatrách na Slovensku patrí pán Karel Mach (1922-2003) z Prahy. Je to osobnosť, ktorá výraznou mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline od 50. do 70. rokov 20. storočia. Dlhé roky spolupracoval s miestnymi jaskyniarmi, najmä Stanislavom Šrolom (1926-1992) pri odkrývaní tajomstiev podzemnej Štiavnice. V roku 1953 napríklad spolu zamerali a preskúmali priepasť Kosienky na Krakovej holi. Ide o ukážku mapovania z obdobia, keď sa tejto činnosti venovalo iba pár jednotlivcov. V rokoch 1949-1956 vznikla mapa Jaskynný komplex na ľavom brehu Štiavnice vo Svätojánskej doline na ktorej mal významný podiel. V archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa ďalej nachádza mapa K. Macha z Novej Stanišovskej jaskyne, ktorá však nikdy nebola publikovaná. V pozostalosti po S. Šrolovi sa nachádza veľa rukopisných materiálov od K. Macha v ktorých je napríklad prepočet lanového vrátku na spúšťanie osôb do priepasti, alebo praktické metodické pokyny pri meraní jaskýň kompasom a sklonomerom. Karel Mach bol aj vynikajúci fotograf, ktorý urobil veľa kvalitných čiernobielych fotografií najmä z Jánskej doliny.  Podujatie bude spomienkou na túto dnes už historickú jaskyniarsku osobnosť Slovenska.