Webkamera - Kŕmidlo 2

Názov projektu: Oživená záhrada.
Názov príjemcu: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia SMOPaJ.