Webkamera - Búdka

Názov projektu: Oživená záhrada.
Názov príjemcu: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia SMOPaJ.