Stretnutie prírodovedcov

Medzinárodná konferencia zameraná na vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť múzeí s prírodovednými zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy. Odborné podujatie poskytuje priestor pre prezentáciu činnosti pracovníkov zameraných na prírodné vedy a pre výmenu skúseností z praxe. Významným prínosom je možnosť rozvoja spolupráce medzi múzeami, vedeckými inštitúciami doma aj v zahraničí.

V roku 2023 sa uskutoční v dňoch 19. - 21. september v lokalite CHKO Cerová vrchovina v spolupráci SMOPaJ, Prírodovednej komisie ZMS, Gemersko-malohontského múzea a ŠOP SR – Správy CHKO Cerová vrchovina.

Pozvánka

Prihláškový formulár