Kinečko

Múzejné kinečko – pokračujeme

Ponúkame vám aktuálny program na august – október a SRDEČNE POZÝVAME.

V auguste si môžete v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozrieť filmový dokument o živote a práci horského vodcu, pre ktorého hory nie sú iba vášňou a miestom oddychu ako pre väčšinu z nás. Jeho profesia je predovšetkým o maximálnej zodpovednosti za ľudské životy a častokrát aj o prekonávaní vlastného pocitu fyzickej i psychickej vyčerpanosti (25. august 2023 o 17:00 h).

V septembri sa prostredníctvom súčasných a historických dokumentov dozviete o slovenských jaskyniach zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Patrí k nim Dobšinská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (26. september 2023 o 17:00 h).

V októbri si pripomenieme legendárneho českého jaskyniara Františka Skřivánka vo filmovom dokumente a v diskusii s jaskyniarmi Gabom Lešinským a Petrom Holúbekom (27. október 2023 o 16:00 h).