Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody X.01.09 v rámci Operačného programu Životné prostredie