Fotosúťaž Ekofotografia

Ekofotografia 2023 – 15. ročník

Opäť tu máme súťažnú prehliadku fotografií EKOFOTOGRAFIA 2023, ktorá sa koná každý druhý rok v Liptovskom Mikuláši.

EKOFOTOGRAFIA je medzinárodná súťažná výstava fotografií s ekologickou tematikou, ktorú organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v dvojročných intervaloch. Jej poslaním je prostredníctvom fotografie poukázať na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na ich krásy, ale i negatívne zásahy človeka do prírody. Cieľom je rozšíriť poznatky o prírode a krajine a tak nabádať hlavne mladých ľudí k úsiliu o zachovanie a ochranu všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila.

Súťaž má dve kategórie:

  1. Krása prírody - fotografie zobrazujúce krásu prírody a jej detaily
  2. Ekofotografia - negatívne vplyvy človeka na prírodu a životné prostredie

Zo všetkých prác vyberie medzinárodná porota 100 najlepších fotografií, ktoré budú prezentované na výstave v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Z vystavených fotografií bude vydaný katalóg, ktorý bude odovzdaný/zaslaný autorom v ňom publikovaných prác.

V každej kategórii budú ocenené 3 najlepšie fotografie. Zo všetkých prihlásených fotografií odborná porota vyberie hlavnú cenu Ekofotografia 2023, ktorej autor bude aj víťazom 15. ročníka 2023. Ocenenia – Mladý fotograf povzbudia mládež do 18 rokov. Hlasovať môže aj verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí a udeliť Cenu verejnosti.

Uzávierka súťaže:  14. 9. 2023

Porota: vyberie víťazné príspevky v termíne od 15. 9. 2023 do  30. 9. 2023

Vyhlásenie výsledkov: slávnostné vyhlásenie ocenených fotografií sa uskutoční v mesiaci november 2023 na vernisáži výstavy. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke http://www.smopaj.sk/sk/ekofotografia do troch dní od konania vernisáže.

Príroda okolo nás je stále vďačnou témou pre všetkých nadšencov fotografie. Pozrite propozície k súťaži, vyberte foto aj z mobilu, pošlite a možno vyhráte zaujímavé ceny. 

Fotografie do súťaže treba zaslať cez on-line formulár : 

https://airtable.com/embed/shrM507ZqfoYVcBft

Tešíme sa na Vaše práce.