Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Naturae tutela

História časopisu Naturae tutela siaha do roku 1987. V tomto roku sa opatrením MK SK dostal časopis, vtedy ešte zborník, do pôsobnosti Múzea vývoja ochrany prírody, predchodcu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Od roku 1992 sa zmenila obálka pôvodného zborníka, ktorá 11 ročníkov predtým tvorila v odborných kruhoch jeho image a na základe požiadavky štátnej ochrany prírody sa zmenilo aj číslovanie. Druhé číslo zborníka Ochrana prírody pokračuje v zmenách a aby sa odlíšilo od Ochrany prírody vydávaným štátnou ochranou prírody, v záhlaví zborníka sa objavilo aj jeho latinské pomenovanie Naturae tutela. Mení sa aj profilácia zborníka, t. j. rozširuje sa jeho obsahová stránka o ďalšie aktivity týkajúce sa ochrany prírody. Latinská podoba názvu zborníka sa ustálila od 3. čísla zborníka.

Od roku 2008 sa zmenil zborník na časopis a začal sa vydávať dvakrát ročne s nákladom 250 ks ročne.