Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Sinter

Jeho prvé číslo vyšlo roku 1989 spôsobom, aký vtedy zodpovedal vtedajším možnostiam múzea. Ostatné čísla ostali v rukopisoch.
Od roku 1993 začal znovu vychádzať a prinášal súhrnné informácie, nové objavy, jaskyniarske techniky, poznatky z jaskyniarskych expedícii, rebríčky jaskýň a iné zaujímavosti zo sveta speleológie.

Od roku 2002 sa Sinter vzhľadom na zameranie múzea nielen na jaskyniarstvo zmenil na časopis, ktorý prináša poznatky aj z ochrany prírody a ďalších aktivít Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Redakčná rada schválila nové obsahové zameranie a grafickú úroveň zapovedajúcu novým požiadavkám.