Tlačový servis

 

 

Výstava

2. 8. – 9. 9. 2018

Viac ...

Výstava

4. 7. 2018 – 30. 7. 2018

Viac ...

Výstava

9. 5. 2018 – 29. 6. 2018

Viac ...

Výstava

5. 3. 2018 – 30. 4. 2018

Viac ...

Ekopodujatie

23. február 2017

Viac ...

Ekopodujatie

14. december 2017

Viac ...

Výstava

16. 1. 2018 – 28. 2. 2018

Viac ...

Advent

6. – 7. december 2017

Viac ...

Výstava

22. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Viac ...

Výstava

22. 11. 2017 – 14. 1. 2018

Viac ...

Podujatie

6. – 10. november 2017

Viac ...

Ekopodujatie

23. október 2017

Viac ...

Speleopodujatie

27. novembra 2017

Viac ...

Výstava

17. 10. – 15. 11. 2017

Viac ...

Výstava

16. 11. 2017 – 16. 1. 2018

Viac ...

Výstava

4. 10. – 16. 11. 2017

Viac ...

135. ekopodujatie

28. september 2017

Viac ...

Výstava

15. september – 13. október 2017

Viac ...

134. ekopodujatie

Vedecké potulky po Taiwane

Viac ...

Tábor ochrancov prírody

Tábor ochrancov prírody

Viac ...

Výstava

10. júl – 12. september 2017

Viac ...

68. speleopodujatie

Na lyžiach po Urale

Viac ...

Festival múzeí Slovenska

Festival múzeí Slovenska

Viac ...

Poradňa

15. máj – 31. október 2017

Viac ...

Výstava

Žijem na strome a je mi dobre

Viac ...

132. ekopodujatie

Krásy a zaujimavosti Slovinska

Viac ...

Archív múzea – DOD 2017

Archív múzea – Deň otvorených dverí

Viac ...

Výstava

Fascinujúci svet hmyzu

Viac ...

131. ekopodujatie – Island

Island, krajina ľadu, ohňa a ľudí

Viac ...

Výstava

Kroky v čase

Viac ...

Výstava

Zaviaty svet praveku

Viac ...

67. speleopodujatie – Domica

Prednáška jaskyniarov o unikátnej jaskyni Domica

Viac ...

Výstava

Fragmenty s prírody

Viac ...

66. speleopodujatie – Sachalin

Rozprávanie o prieskumnej ceste na Sachalin.

Viac ...

Výstava

Speleofotografia 2016

Viac ...

Tvorivé dielne

Stavanie vtáčích búdok a kŕmidiel určený pre I. a II. stupeň základných škôl

Viac ...