Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Tlačový servis

 

 

Výstava

NATURA 2000

Viac ...

68. speleopodujatie

Na lyžiach po Urale

Viac ...

Festival múzeí Slovenska

Festival múzeí Slovenska

Viac ...

Poradňa

Hubárska a bylinkárska poradňa

Viac ...

Výstava

Žijem na strome a je mi dobre

Viac ...

132. ekopodujatie

Krásy a zaujimavosti Slovinska

Viac ...

Archív múzea – DOD 2017

Archív múzea – Deň otvorených dverí

Viac ...

Výstava

Fascinujúci svet hmyzu

Viac ...

131. ekopodujatie – Island

Island, krajina ľadu, ohňa a ľudí

Viac ...

Výstava

Kroky v čase

Viac ...

Výstava

Zaviaty svet praveku

Viac ...

67. speleopodujatie – Domica

Prednáška jaskyniarov o unikátnej jaskyni Domica

Viac ...

Výstava

Fragmenty s prírody

Viac ...

66. speleopodujatie – Sachalin

Rozprávanie o prieskumnej ceste na Sachalin.

Viac ...

Výstava

Speleofotografia 2016

Viac ...

Tvorivé dielne

Stavanie vtáčích búdok a kŕmidiel určený pre I. a II. stupeň základných škôl

Viac ...